12

2015 АПАРТАМЕНТ.
Реконструкция и обзавеждане на апартамент ново строителство – София.Жилищна площ 120 м2. Проектриране и изпълнение 2014-2015г. Изработка на мебелите –  атилие DL.

Публикация в списание „Идеален Дом“ януари 2016 г.

12marin
  • 1.3 K